Mennesker, nasjoner, begivenheter

Økonomisk vekst i Nazi-Tyskland

Økonomisk vekst i Nazi-Tyskland

Den nazistiske propagandamaskinen gjorde mye om landets økonomiske vekst mellom 1913 og 1937, resultatet av en "vellykket" fireårsplan som ble administrert av Hermann Goering. Imidlertid når tallene for økonomisk vekst faktisk blir sammenlignet med andre land - både i Europa og andre steder - viser de at Nazi-Tyskland travet bak mange andre nasjoner. Hvis 1913 ble tatt som en grunnlinje og vises som 100, innen 1937, hadde mange andre land overgått Nazi-Tyskland. I 1913 ble Tyskland sett på som et truende industrikraftverk av noen andre europeiske stater i forkant av første verdenskrig, slik at tallet 1937 kunne ses som skrått sammenlignet med 1913. Den nazistiske regjeringen hadde imidlertid vært ved makten siden januar 1933 og hadde dermed fire fire år på seg for å presse frem økonomien og den økonomiske veksten for å oppnå det Hitler ønsket - autarky - selvforsyning. Hvis 1913 blir brukt som en grunntall, var det bare Frankrike ut av de viktigste industrielle maktene i Vest-Europa som lå under Nazi-Tyskland når det gjelder økonomisk vekst. Amerika var nesten 40 poeng høyere.

1913 = 100 grunnlinjetall

USA = 172

Sverige = 174

Italia = 154

Storbritannia = 146

Tyskland = 136

Frankrike = 121

Juni 2012